Overige diensten

Heeft uw gebouw een brandmeldcentrale dan bent u verplicht een ontruimingsplan volgens NEN 1414 op te stellen. Bouwadviesbureau Syplon omschrijft in dit plan nauwkeuring hoe een ontruiming moet plaats vinden voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn. Bij het ontruiminsplan ontvangt u ingelijste plattegrond ontruimingstekeningen.

Het integraal huisvestingsplan (IHP) geeft gemeente en schoolbesturen een totaalbeeld van de ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Syplon geeft in het IHP inzicht in de huidige staat van de huisvesting en een overzicht van de benodigde investeringen. Gemeentes en schoolbesturen zijn zo op de hoogte van de komende kosten en kunnen hieraan hun prioriteiten verbinden.

Wilt u inzicht in de verdeling van de vloeroppervlakte en de gebruikersfuncties van een gebouw, dan voert Syplon graag voor u een oppervlaktemeting uit volgens NEN 2580. In dit meetcertificaat wordt onderscheid gemaakt tussen verhuurbare en niet verhuurbare oppervlakten in een gebouw. Ideaal bij onder andere waardebepalingen, verdeling van servicekosten en facilitaire en fiscale vraagstukken.

Heeft u een vraag over uw huisvesting, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

Met Syplon bent u goedkoper uit

De werkzaamheden die Syplon verricht, verdienen zichzelf terug. Door goede voorbereiding en duidelijke communicatie met uitvoerende partijen komt meerwerk niet voor. Van idee tot beheer zorgen wij voor betrouwbare, beheersbare en betaalbare gebouwen!

  • Bouw- en exploitatiekosten worden door ons lager omdat wij de juiste uitvoerende partijen kiezen en aan hun opdracht houden.
  • U betaalt alleen voor wat u krijgt. Wij bewaken dat uitvoerende partijen geen meerwerk in rekening brengen.
  • Wij houden bij het ontwerp rekening met onderhoud en beheer. En met logistieke zaken als parkeer- en laad- en losplekken.
  • Wij geven niet alleen advies maar begeleiden ook de uitvoer van uw bouwprojecten en het onderhoud en beheer van uw gebouw.
  • Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij kiezen uitvoerende partijen die passen bij uw wensen en budget.
  • Onze klanten zijn erg trouw. Met sommigen werken wij al vanaf 1987 plezierig samen.
  • U heeft bij ons een vaste contactpersoon. Die volledig op de hoogte is van uw zaken.