Meerjaren onderhoudsplan: degelijk onderhoud zonder onverwachte uitgaven

Elk gebouw heeft onderhoud nodig. Een goed meerjaren onderhoudsplan (mjop) geeft u inzicht in het onderhoud en de bijbehorende kosten voor de komende tien jaren.

Het meerjaren onderhoudsplan is een belangrijk middel voor het reserveren van uw financiën. En voor uw accountant is het zelfs een vereiste voor het maken van het financieel jaarverslag.

De eerste stap voor het opstellen van een onderhoudsplan is het inspecteren van het gebouw en de installaties door onze ervaren projectleiders. Zij bepalen naar aanleiding van de huidige situatie samen met de opdrachtgever of onderhoudsactiviteiten vervroegd uitgevoerd dienen te worden om gevolgschade te voorkomen. Door uit te gaan van de huidige gebouwsituatie, marktontwikkelingen en prijzen is het onderhoudsplan altijd een optimaal en efficiënt uitgangspunt voor uw huisvestingsbeheer.

In het Syplon onderhoudsplan zijn afzonderlijke hoofdstukken opgenomen met gegevens voor de diverse disciplines binnen een organisatie, zoals beleidsmakers, management en uitvoering. En door het jaarlijks actualiseren van het onderhoudsplan zijn de gegevens altijd up-to-date.

Een Syplon onderhoudsplan is geschikt voor elk gebouw. Van zorg- of onderwijsinstellingen, tot winkel en kantoorpand.

Mjop: ook de uitvoering

Direct in het verlengde van het meerjaren onderhoudsplan volgt de daadwerkelijke uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. In overleg met de opdrachtgever wordt vastgesteld welke onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd. Syplon verzorgt de aanbestedingen, selecteert vervolgens uitvoerende partijen, coördineert en begeleidt de werkzaamheden en houdt toezicht op de uitvoering zodat altijd de gevraagde kwaliteit geleverd wordt (bv. juiste glastype, dikte isolatie). Vervolgens verzorgen wij de financiële afwikkeling. Op deze wijze is het gebouw altijd in de juiste onderhoudsstaat tegen vooraf bepaalde kosten.

Syplon is verantwoordelijk voor de coördinatie en begeleiding van onderhoudswerkzaamheden bij maar liefst 300 gebouwen. Onze projectleiders zorgen er ieder jaar weer voor dat de geplande werkzaamheden conform begroting worden afgewerkt.

Wilt u meer informatie? Klik hier voor contactgegevens.

Met Syplon bent u goedkoper uit

De werkzaamheden die Syplon verricht, verdienen zichzelf terug. Door goede voorbereiding en duidelijke communicatie met uitvoerende partijen komt meerwerk niet voor. Van idee tot beheer zorgen wij voor betrouwbare, beheersbare en betaalbare gebouwen!

  • Bouw- en exploitatiekosten worden door ons lager omdat wij de juiste uitvoerende partijen kiezen en aan hun opdracht houden.
  • U betaalt alleen voor wat u krijgt. Wij bewaken dat uitvoerende partijen geen meerwerk in rekening brengen.
  • Wij houden bij het ontwerp rekening met onderhoud en beheer. En met logistieke zaken als parkeer- en laad- en losplekken.
  • Wij geven niet alleen advies maar begeleiden ook de uitvoer van uw bouwprojecten en het onderhoud en beheer van uw gebouw.
  • Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij kiezen uitvoerende partijen die passen bij uw wensen en budget.
  • Onze klanten zijn erg trouw. Met sommigen werken wij al vanaf 1987 plezierig samen.
  • U heeft bij ons een vaste contactpersoon. Die volledig op de hoogte is van uw zaken.