Met contractbeheer bespaart u geld

Ieder gebouw heeft onderhouds- en servicecontracten. Bijvoorbeeld voor cv-ketels, rioolontstopping en alarminstallaties. Door de grote hoeveelheid aan contracten zijn gebouweigenaren vaak niet op de hoogte van de inhoud, kwaliteit en opzegtermijnen. Met als resultaat vaak te dure en zelfs overbodige contracten.

Met contractbeheer uitgevoerd door adviesbureau Syplon valt altijd winst te behalen. Onze adviseurs voeren een contractenscan uit en adviseren u hoe de contracten optimaal te beheren. Zo wordt voorkomen dat contracten stilzwijgend worden verlengd en niet meer passen bij de huidige situatie. 

Contractbeheer: wat is wettelijk verplicht?

Afhankelijk van uw gebouw en de aanwezige installaties, bent u wel of niet verplicht onderhoud te plegen. Syplon geeft u daar advies over en houdt hierbij ook rekening met uw zorgplicht. Daarbij streven wij naar een situatie die voor u verantwoord én financieel aantrekkelijk is.

Contractbeheer: stappenplan

 • Stap 1: Welke installaties zijn er in uw gebouw(en)?
 • Stap 2: Wie voert het onderhoud uit? En met wat voor contracten?
 • Stap 3: Advies op grond van bestaande contracten.
 • Stap 4: Nieuwe contracten afsluiten (indien nodig), door bijvoorbeeld collectief in te kopen.

U ontvangt van ons een contractoverzicht met daarin per contract de contractduur, opzegtermijn, kwalitatieve beoordeling, besparingspotentieel en een advies. In overleg met u worden daar waar mogelijk direct besparingen doorgevoerd. Vervolgens geven wij advies over de mogelijkheden van collectieve inkoop.

Wilt u meer weten? Klik hier voor contactgegevens.

 

Met Syplon bent u goedkoper uit

De werkzaamheden die Syplon verricht, verdienen zichzelf terug. Door goede voorbereiding en duidelijke communicatie met uitvoerende partijen komt meerwerk niet voor. Van idee tot beheer zorgen wij voor betrouwbare, beheersbare en betaalbare gebouwen!

 • Bouw- en exploitatiekosten worden door ons lager omdat wij de juiste uitvoerende partijen kiezen en aan hun opdracht houden.
 • U betaalt alleen voor wat u krijgt. Wij bewaken dat uitvoerende partijen geen meerwerk in rekening brengen.
 • Wij houden bij het ontwerp rekening met onderhoud en beheer. En met logistieke zaken als parkeer- en laad- en losplekken.
 • Wij geven niet alleen advies maar begeleiden ook de uitvoer van uw bouwprojecten en het onderhoud en beheer van uw gebouw.
 • Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij kiezen uitvoerende partijen die passen bij uw wensen en budget.
 • Onze klanten zijn erg trouw. Met sommigen werken wij al vanaf 1987 plezierig samen.
 • U heeft bij ons een vaste contactpersoon. Die volledig op de hoogte is van uw zaken.