Uitbreiding leslokaal en realisatie kinderdagverblijf

Uitbreiding leslokaal en realisatie kinderdagverblijf

Bij CBS De Loopplank in Blijham van schoolbestuur VCO Midden- en Oost-Groningen wordt gebouwd! Er wordt een leslokaal uitgebreidt, diverse interne aanpassingen en een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar gerealiseerd.

Het plan is na het gereedkomen van het voorlopige ontwerp besproken met de gemeente. Een deel van het totaalplan, zoals de uitbreiding van het lokaal is bouwvergunningsvrij. Voor de overige onderdelen, zoals het realiseren van een brandscheiding, heeft Syplon de vergunningsaanvraag verzorgd.

In nauw overleg met het schoolbestuur, de gebruikers en de brandweer zijn alle uitgangspunten en wensen afgestemd en heeft Syplon de aannemer gecontracteerd. Momenteel is de uitvoering in volle gang. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de lestijden van de school. Ons uitgangspunt is om altijd zo weinig mogelijk (geluids)overlast tijdens de lessen te veroorzaken.

Binnenkort verhuizen de leerlingen naar hun nieuwe lokaal en vóór de bouwvak wordt het hele plan opgeleverd. Na de zomervakantie gaat het kinderdagverblijf open en kunnen kinderen van 0-12 jaar terecht bij CBS de Loopplank in Blijham.

Kenmerken

 • Gebouwfunctie:
  • Primair Onderwijs
 • Opdrachtgever:
  • VCO Midden- en Oost Groningen
 • De rol van Syplon:
  • Bouwmanagement

Met Syplon bent u goedkoper uit

De werkzaamheden die Syplon verricht, verdienen zichzelf terug. Door goede voorbereiding en duidelijke communicatie met uitvoerende partijen komt meerwerk niet voor. Van idee tot beheer zorgen wij voor betrouwbare, beheersbare en betaalbare gebouwen!

 • Bouw- en exploitatiekosten worden door ons lager omdat wij de juiste uitvoerende partijen kiezen en aan hun opdracht houden.
 • U betaalt alleen voor wat u krijgt. Wij bewaken dat uitvoerende partijen geen meerwerk in rekening brengen.
 • Wij houden bij het ontwerp rekening met onderhoud en beheer. En met logistieke zaken als parkeer- en laad- en losplekken.
 • Wij geven niet alleen advies maar begeleiden ook de uitvoer van uw bouwprojecten en het onderhoud en beheer van uw gebouw.
 • Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij kiezen uitvoerende partijen die passen bij uw wensen en budget.
 • Onze klanten zijn erg trouw. Met sommigen werken wij al vanaf 1987 plezierig samen.
 • U heeft bij ons een vaste contactpersoon. Die volledig op de hoogte is van uw zaken.