Strategische huisvestingsvraag sportaccommodaties

In opdracht van een gemeente in de provincie Groningen is bouwadviesbureau Syplon gevraagd om uit te zoeken welke sporthal het meest geschikt te maken is voor de toekomst.

De aanleiding voor deze vraag is dat de gemeente een objectieve afweging wil maken om van twee naar één sporthal te gaan. Beide sporthallen zouden aangepast, gerenoveerd en verduurzaamd moeten worden, met de vraag welke sporthal het meest geschikt is. Het is van belang om de totale éénmalige investeringskosten en de exploitatiekosten voor de komende jaren in beeld te krijgen.

Er is gekeken naar de huidige complexen, de bezettingsmogelijkheden, het te verwachten meerjaren onderhoud en de exploitatielasten. Met de uitkomsten heeft de gemeente een rapport ontvangen waarmee zij een gedegen beslissing kan nemen over de kosten en mogelijkheden van de beide sporthallen.

De volgende kosten zijn inzichtelijk gemaakt:

 • éénmalige renovatie en herstelkosten (achterstallig onderhoud);
 • éénmalige duurzaamheidskosten;
 • éénmalige kosten voor energiebesparende maatregelen;
 • exploitatiekosten komende 10 jaren (onderhoudskosten en energie).

Kenmerken

 • Gebouwfunctie:
  • Sport
 • De rol van Syplon:
  • Kostenvergelijk

Met Syplon bent u goedkoper uit

De werkzaamheden die Syplon verricht, verdienen zichzelf terug. Door goede voorbereiding en duidelijke communicatie met uitvoerende partijen komt meerwerk niet voor. Van idee tot beheer zorgen wij voor betrouwbare, beheersbare en betaalbare gebouwen!

 • Bouw- en exploitatiekosten worden door ons lager omdat wij de juiste uitvoerende partijen kiezen en aan hun opdracht houden.
 • U betaalt alleen voor wat u krijgt. Wij bewaken dat uitvoerende partijen geen meerwerk in rekening brengen.
 • Wij houden bij het ontwerp rekening met onderhoud en beheer. En met logistieke zaken als parkeer- en laad- en losplekken.
 • Wij geven niet alleen advies maar begeleiden ook de uitvoer van uw bouwprojecten en het onderhoud en beheer van uw gebouw.
 • Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij kiezen uitvoerende partijen die passen bij uw wensen en budget.
 • Onze klanten zijn erg trouw. Met sommigen werken wij al vanaf 1987 plezierig samen.
 • U heeft bij ons een vaste contactpersoon. Die volledig op de hoogte is van uw zaken.