Klimaat monitoring

Klimaat monitoring

De afgelopen jaren zijn de adviesnormen van de GGD voor het binnenmilieu voor onder andere scholen flink aangescherpt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het binnenmilieu op scholen in veel gevallen niet optimaal is.

Volgens de wet is de eerst verantwoordelijke voor een goed binnenmilieu de gebruiker zelf. Daarna de eigenaar van het betreffende pand en dus niet de (lokale) overheid. Dit betekent dat schoolbesturen primair verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor de kwaliteit van het binnenmilieu in hun schoolgebouwen.

Onze dienst

Syplon is gespecialiseerd in het monitoren van het binnenklimaat in zowel kantoorgebouwen als in basisscholen. Wij beschikken over onze eigen meetapparatuur die op locatie gedurende twee weken de volgende gegevens verzamelt; temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2

Doordat wij van te voren de technische gegevens van de ruimtes opnemen, kunnen wij na meting de opdrachtgever adviseren hoe het binnenklimaat kan worden geoptimaliseerd. Uit onze rapportage zal onder andere naar voren komen of de desbetreffende locatie voldoet aan de gestelde streefwaardes.

Verbeteren van het binnenklimaat

Er zijn diverse manieren om het binnenklimaat te verbeteren. Eerst zal het huidige binnenklimaat in het gebouw gemonitoord worden. Zo kan onderzocht worden of het gebouw voldoet aan de streefwaardes. Vervolgens zal aan de hand van de analyse van de meetgegevens een advies geformuleerd worden voor het verbeteren van het binnenklimaat.

Kenmerken

 • Gebouwfunctie:
  • Diverse gebouwen
 • Opdrachtgever:
  • Diverse schoolbesturen en gebouweigenaren
 • De rol van Syplon:
  • Projectleider

Met Syplon bent u goedkoper uit

De werkzaamheden die Syplon verricht, verdienen zichzelf terug. Door goede voorbereiding en duidelijke communicatie met uitvoerende partijen komt meerwerk niet voor. Van idee tot beheer zorgen wij voor betrouwbare, beheersbare en betaalbare gebouwen!

 • Bouw- en exploitatiekosten worden door ons lager omdat wij de juiste uitvoerende partijen kiezen en aan hun opdracht houden.
 • U betaalt alleen voor wat u krijgt. Wij bewaken dat uitvoerende partijen geen meerwerk in rekening brengen.
 • Wij houden bij het ontwerp rekening met onderhoud en beheer. En met logistieke zaken als parkeer- en laad- en losplekken.
 • Wij geven niet alleen advies maar begeleiden ook de uitvoer van uw bouwprojecten en het onderhoud en beheer van uw gebouw.
 • Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij kiezen uitvoerende partijen die passen bij uw wensen en budget.
 • Onze klanten zijn erg trouw. Met sommigen werken wij al vanaf 1987 plezierig samen.
 • U heeft bij ons een vaste contactpersoon. Die volledig op de hoogte is van uw zaken.