Energiescan dorpshuizen

Energiescan dorpshuizen

In het kader van ‘Het jaar van de Duurzaamheid’ heeft gemeente Aa & Hunze aan Syplon de opdracht verleend om energiescans op te stellen voor alle dorpshuizen binnen de gemeente Aa & Hunze.

Het doel is om de dorpshuizen energiezuiniger te maken. Om inzicht te krijgen in welke maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden, is er een rapportage opgesteld. Hiervoor zijn de volgende zaken onderzocht: energiekosten, energieverbruik, bedrijfsvoering, monitoring, zelf energieopwekking, bouwkundige maatregelen, investeringskosten en terugverdientijd.

Het resultaat is een praktisch rapport met duidelijke adviezen op het gebied van investeringen en het verlagen van energiekosten. Zowel de gemeente als de dorpshuizen kunnen hiermee direct aan de slag.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de energiescans heeft de gemeente Aa & Hunze besloten om een subsidie te verlenen aan alle dorpshuizen voor het plaatsen van zonnepanelen.

Werkzaamheden Syplon:

 • Inventariseren bouwdelen/onderhoudsstaat
 • Inventariseren apparatuur/installaties
 • Bepalen duurzame materialen/technieken
 • Controle energiefacturen/contracten
 • Inzichtelijk maken energiekosten/verbruiken
 • Samenstellen begrotingen en energiebesparingen

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Kenmerken

 • Gebouwfunctie:
  • Openbare gebouwen
 • Opdrachtgever:
  • Gemeente Aa & Hunze
 • De rol van Syplon:
  • Projectleider energie

Met Syplon bent u goedkoper uit

De werkzaamheden die Syplon verricht, verdienen zichzelf terug. Door goede voorbereiding en duidelijke communicatie met uitvoerende partijen komt meerwerk niet voor. Van idee tot beheer zorgen wij voor betrouwbare, beheersbare en betaalbare gebouwen!

 • Bouw- en exploitatiekosten worden door ons lager omdat wij de juiste uitvoerende partijen kiezen en aan hun opdracht houden.
 • U betaalt alleen voor wat u krijgt. Wij bewaken dat uitvoerende partijen geen meerwerk in rekening brengen.
 • Wij houden bij het ontwerp rekening met onderhoud en beheer. En met logistieke zaken als parkeer- en laad- en losplekken.
 • Wij geven niet alleen advies maar begeleiden ook de uitvoer van uw bouwprojecten en het onderhoud en beheer van uw gebouw.
 • Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij kiezen uitvoerende partijen die passen bij uw wensen en budget.
 • Onze klanten zijn erg trouw. Met sommigen werken wij al vanaf 1987 plezierig samen.
 • U heeft bij ons een vaste contactpersoon. Die volledig op de hoogte is van uw zaken.