Energiebesparingsplan Zorgcentrum Dekelhem

Op verzoek van de gemeente Aa & Hunze heeft Zorgcentrum Dekelhem in Gieten (onderdeel van Icare/GGZ Drenthe) aan adviesbureau Syplon de opdracht gegeven om een energieonderzoek uit te voeren en een energiebesparingsplan op te stellen die voldoet aan de Wet Milieubeheer.

De Wet Milieubeheer schrijft voor dat grote energieverbruikers een energiebesparingsplan moeten bezitten. In het plan zijn energiemaatregelen opgenomen; de maatregelen die zich binnen vijf jaren terug verdienen, dienen uitgevoerd te worden door de gebruiker.

Na een locatiebezoek heeft Syplon een complete inventarisatie opgesteld van alle energieverbruikende apparatuur en installaties. Naar aanleiding van deze inventarisatie is er inzicht verkregen in de energiestromen. Rekening houdend met de bedrijfsvoering is er vervolgens een uitvoeringsplan opgesteld met maatregelen die zowel het verbruik als de energiekosten zullen verlagen.

Met dit onderzoek wordt er voldaan aan de wet- en regelgeving. Tevens zijn er extra energiemaatregelen onderzocht om nog beter invulling te geven aan het energie- en milieubeleid van Dekelhem.

Kenmerken

 • Omvang: Zorgcentrum
 • Opdrachtgever:
  • Zorgcentrum Dekelhem in Gieten
 • De rol van Syplon:
  • Energieadviseur

Met Syplon bent u goedkoper uit

De werkzaamheden die Syplon verricht, verdienen zichzelf terug. Door goede voorbereiding en duidelijke communicatie met uitvoerende partijen komt meerwerk niet voor. Van idee tot beheer zorgen wij voor betrouwbare, beheersbare en betaalbare gebouwen!

 • Bouw- en exploitatiekosten worden door ons lager omdat wij de juiste uitvoerende partijen kiezen en aan hun opdracht houden.
 • U betaalt alleen voor wat u krijgt. Wij bewaken dat uitvoerende partijen geen meerwerk in rekening brengen.
 • Wij houden bij het ontwerp rekening met onderhoud en beheer. En met logistieke zaken als parkeer- en laad- en losplekken.
 • Wij geven niet alleen advies maar begeleiden ook de uitvoer van uw bouwprojecten en het onderhoud en beheer van uw gebouw.
 • Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij kiezen uitvoerende partijen die passen bij uw wensen en budget.
 • Onze klanten zijn erg trouw. Met sommigen werken wij al vanaf 1987 plezierig samen.
 • U heeft bij ons een vaste contactpersoon. Die volledig op de hoogte is van uw zaken.