Onderwijs

 • Uitbreiding leslokaal en realisatie kinderdagverblijf

  Bij CBS De Loopplank in Blijham van scholengemeenschap VCO Midden- en Oost-Groningen wordt gebouwd! Er wordt een uitbreiding van een leslokaal gerealiseerd, diverse interne aanpassingen en een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar.

  VCO Midden- en Oost Groningen
 • Uitbreiding CBS Op de Zandtange

  In verband met het groeiende leerlingenaantal wordt momenteel druk gewerkt aan de uitbreiding van CBS Op de Zandtange in Mussel. Inmiddels zit het dak erop!

  Scholengroep Perspectief
 • OBS De Bouwsteen naar 'frisse school'

  Onze opdrachtgever schoolbestuur SOOOG gaat de komende jaren het binnenklimaat van hun scholen te verbeteren om de kinderen en medewerkers een gezondere omgeving te bieden. Als eerste is OBS De Bouwsteen in Finsterwolde aan de beurt. In deze school worden in totaal 10 lokalen aangepakt.

  St. Openbaar Onderwijs Oost Groningen
 • Forse energiebesparing voor WLG

  Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen nam al jarenlang bij dezelfde leverancier elektriciteit en gas af. Dan mag je er toch van uitgaan dat als het leveringscontract afloopt, de huidige leverancier een nieuw scherp verlengingstarief voorstelt. Maar na een snelle doorberekening van adviesbureau Syplon, blijkt dat het verlengingsvoorstel veel duurder is dan de actuele marktprijzen.

  Willem Lodewijk Gymnasium
 • Problemen binnenklimaat CBS De Borgstee

  Opdrachtgever Penta Primair heeft de expertise van adviesbureau Syplon ingeschakeld om voor christelijke basisschool De Borgstee in Grijpskerk te onderzoeken waardoor er problemen met het binnenklimaat ontstaan. Zowel de leerkrachten als de leerlingen ondervinden diverse klachten zoals hoofdpijn, branderige ogen, dorstig en tocht.

  Penta Primair
 • NoorderBasis-scholen ‘Fris & Duurzaam’

  Syplon heeft in het kader van het project ‘Fris & Duurzaam’ al vele scholen begeleid. Dit naar volle tevredenheid van zowel de docenten, schooldirecteuren, schoolbestuurders en gemeente als van de uitvoerende partijen.

  NoorderBasis
 • Renovatie CBS Op de Zandtange in Mussel

  In verband met de 40-jarige cyclus is het gebouw van CBS Op de Zandtange in Mussel totaal gerenoveerd. In opdracht van Scholengroep Perspectief heeft bouwmanagementbureau Syplon de werkzaamheden gecoördineerd.

  Scholengroep Perspectief
 • Gymzaalvloer en dakbedekking Eemsdelta College vernieuwd

  Voor Stichting VO Eemsdelta heeft bouwadviesbureau Syplon de gymzaalvloer van locatie Sikkel 3 in Delfzijl gerenoveerd. Dit houdt in dat de toplaag volledig is vernieuwd en voorzien van alle benodigde belijningen. Tevens was de nog originele dakbedekking van het bouwdeel uit 1989 zowel technisch als economisch afgeschreven. 

  Stichting VO Eemsdelta
 • Verhuizing noodlokaal de Parel

  Het schoolbestuur VCO Midden- en Oost Groningen verwacht een groei van het aantal leerlingen in de komende drie tot vijf jaar bij locatie CBS De Parel in Muntendam. Hierdoor ontstaat er in het schoolgebouw een tekort aan ruimte. Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden heeft het schoolbestuur heeft in samenwerking met adviesbureau Syplon gezocht naar een passende oplossing.

  VCO Midden- en Oost Groningen
 • Nieuwbouw bestuurskantoor SCOG-VCOG

  In 2012 heeft Syplon het gebouw 'De Trapezium' aan de Eenrumermaar in Groningen opgeleverd. In dit mooie gebouw zijn de schoolbesturen van SCOG en VCOG gezamenlijk gehuisvest.

  Stichting Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG) Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)
 • Renovatie kleutertoiletten

  Bij OBS Westerschool te Bellingwedde waren de kleutertoiletten en het personeelstoilet duidelijk aan een modernisering toe.

  St. Openbaar Onderwijs Oost Groningen
 • Scholen 'Fris & Duurzaam'

  De gemeente Groningen is de komende jaren samen met schoolbesturen maatregelen aan het nemen om het binnenklimaat in de scholen te verbeteren.

  Gemeente Groningen OCSW en Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)
 • Na-isolatie dak Meerpaal

  In het kader van het project ‘Fris & Duurzaam' van de gemeente Groningen is bij SBO De Meerpaal in Groningen een deel van het dak nageïsoleerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat het dak een hoger isolatiewaarde heeft verkregen, wat zal resulteren in gunstigere energieverbruik en daarbij dus dalende energiekosten.

  Vereniging Gereformeerd Speciaal Onderwijs (VGSO) Groningen
 • Renovatie CBS 't Kompas

  De christelijke basisschool ’t Kompas in Groningen is op de locatie aan de Kiel uit haar jasje gegroeid. Het schoolbestuur VCOG heeft samen met bouwadviesbureau Syplon gezocht naar andere mogelijkheden. Deze is gevonden in de locatie aan de Valreep 69 in Groningen. Na een totale renovatie opent 21 januari 2015 deze nieuwe school officieel haar deuren.

  Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen
 • Klimaat monitoring

  De afgelopen jaren zijn de adviesnormen van de GGD voor het binnenmilieu voor onder andere scholen flink aangescherpt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het binnenmilieu op scholen in veel gevallen niet optimaal is.

  Diverse schoolbesturen en gebouweigenaren

Met Syplon bent u goedkoper uit

De werkzaamheden die Syplon verricht, verdienen zichzelf terug. Door goede voorbereiding en duidelijke communicatie met uitvoerende partijen komt meerwerk niet voor. Van idee tot beheer zorgen wij voor betrouwbare, beheersbare en betaalbare gebouwen!

 • Bouw- en exploitatiekosten worden door ons lager omdat wij de juiste uitvoerende partijen kiezen en aan hun opdracht houden.
 • U betaalt alleen voor wat u krijgt. Wij bewaken dat uitvoerende partijen geen meerwerk in rekening brengen.
 • Wij houden bij het ontwerp rekening met onderhoud en beheer. En met logistieke zaken als parkeer- en laad- en losplekken.
 • Wij geven niet alleen advies maar begeleiden ook de uitvoer van uw bouwprojecten en het onderhoud en beheer van uw gebouw.
 • Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij kiezen uitvoerende partijen die passen bij uw wensen en budget.
 • Onze klanten zijn erg trouw. Met sommigen werken wij al vanaf 1987 plezierig samen.
 • U heeft bij ons een vaste contactpersoon. Die volledig op de hoogte is van uw zaken.