Bouwmanagement: bespaart tijd en geld!

Bouwen is in de loop der jaren complexer geworden door de risico's, aanprakelijkheden, technologieën en verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft bouwen altijd veel impact op uw dagelijkse gang van zaken. Voordat het bouwproces kan beginnen moeten de kaders duidelijk zijn. Is uw idee financieel en technisch haalbaar? Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat faalkosten worden geminimaliseerd en dat de werkzaamheden binnen het budget worden uitgevoerd. Syplon kent namelijk geen meerwerkkosten.

Ervaren bouwmanagers

Het organiseren van alle activiteiten binnen het bouwproces, het aansturen van alle partijen en het toetsen van randvoorwaarden wordt Bouwmanagement genoemd. Onze ervaren projectleiders hebben op dit gebied een brede vakkennis en beschikken over de benodigde 'helikopterview'. Zij richten zich tijdens het gehele proces op tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie. Met deze werkwijze kunt u doorgaan met het primaire proces en zorgt bouwadviesbureau Syplon ervoor dat uw bouwwerk wordt gerealiseerd. 

Plan van Aanpak

U wilt lagere bouw-, faal- en exploitatiekosten. Met het volgende Plan van Aanpak zorgen wij ervoor dat u dit kunt realiseren:

 • beschrijven knelpunten huidige huisvesting
 • inventariseren gewenste situatie
 • inventariseren omgevingsinvloeden
 • opstellen oplossingsscenario met voor-/nadelen, kostenraming en planinng
 • opstellen bouworganisatie (rolverdeling partijen)
 • selectie van uitvoerende partijen
 • bestekvorming en bouwvoorbereiding

Wilt u meer informatie? Klik hier voor contactgegevens.

Met Syplon bent u goedkoper uit

De werkzaamheden die Syplon verricht, verdienen zichzelf terug. Door goede voorbereiding en duidelijke communicatie met uitvoerende partijen komt meerwerk niet voor. Van idee tot beheer zorgen wij voor betrouwbare, beheersbare en betaalbare gebouwen!

 • Bouw- en exploitatiekosten worden door ons lager omdat wij de juiste uitvoerende partijen kiezen en aan hun opdracht houden.
 • U betaalt alleen voor wat u krijgt. Wij bewaken dat uitvoerende partijen geen meerwerk in rekening brengen.
 • Wij houden bij het ontwerp rekening met onderhoud en beheer. En met logistieke zaken als parkeer- en laad- en losplekken.
 • Wij geven niet alleen advies maar begeleiden ook de uitvoer van uw bouwprojecten en het onderhoud en beheer van uw gebouw.
 • Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij kiezen uitvoerende partijen die passen bij uw wensen en budget.
 • Onze klanten zijn erg trouw. Met sommigen werken wij al vanaf 1987 plezierig samen.
 • U heeft bij ons een vaste contactpersoon. Die volledig op de hoogte is van uw zaken.